МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Дата за ДИ и ДЗ КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”     15.02.2018


Дата за  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  и  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ


КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2017/18 година

На 13 Март 2018 г. 
ще се проведе:


 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа

 за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР


  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа
за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС МАГИСТЪР

 

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до 09.03.2018 в каб. 509


 

Новини

Предстоящи събития