МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Покана за Ден на кариерата     27.02.2018

 

Новини

Предстоящи събития