МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Заплащане с ПОС-устройства в КАСАТА НА УНИВЕРСИТЕТА – РЕКТОРАТ     18.03.2018
Уведомяваме всички обучаващи се в МИННО –ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ студенти, докторанти, специализанти и други, че таксите за обучение, таксите за административни услуги и студентски наеми има възможност да се заплащат от лицата с ПОС-устройства в КАСАТА НА УНИВЕРСИТЕТА – РЕКТОРАТ.

 

Новини

Предстоящи събития