МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ URPS , IM     24.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ
За студентите от спец. „УРПС“ - ОКС „бакалавър“ и
„Индустриален менидмънт – ОКС „магистър” , ще се
проведе на 18.06.2018 г. от 9.00 часа .

НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 11.06.2018г.
От катедрата

 

Новини

Предстоящи събития