МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Деканат МТФ     24.04.2018

Държавният изпит за студентите от спец. „РПИ“, ОКС „бакалавър“ ще се проведе на 28 юни 2018 год. от 9,00 часа в зала 220.
Срок за записване: 26 юни 2018 год. в деканата на МТФ.


Дипломните защити за студентите от специалности „ОРПИ“ и „РНПИ“, ОКС „магистър“ към кат. „ОРПИ и ВР“ ще се проведе на 29 юни 2018 год. от 9,00 часа в зала 220.

Срок за предаване на Дипломните работи: 25 юни 2018 год.

 

Новини

Предстоящи събития