МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Pезултатите от Конкурса „Богатствата на Земята и човешкият прогрес - 2018“.     02.05.2018

Съобщение

Резултати

От проведения от МГУ „Св. Ив. Рилски“ конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес - 2018“Раздел „Компютърна презентация“

Възрастова група 5ти-8ми клас

I награда – Владимир Мирославов Василев, VIIкл., 163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

IIнаграда – Николай Николов Стойков,VIIкл.,163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

IIIнаграда – Благовест Красимиров Златков, Vкл., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен

Даниела Атанасова Данчева, VIIкл., 163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

Възрастова група 9ти-12ти клас

I награда – Росица Венциславова Друмева, ХIIкл.,НПГПТО „М.В.Ломоносов“– гр. София

II награда – Илиан Тонев Тодоров, ХIIкл., СУ "Иван Вазов" - град МездраРаздел „Цикъл от фотографии“

Възрастова група 5ти-8ми клас

I награда – Благовест Красимиров Златков, Vкл., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен


 

Новини

Предстоящи събития