МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

На вниманието на дипломантите от ГПФ     08.05.2018
Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през м. март 2018 год. са отпечатани.
Поканваме Ви в Деканат ГПФ с попълнен Обходен лист и 2 бр. снимки за разписване на дипломите.

Деканат ГПФ

 

Новини

Предстоящи събития