МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Държавен изпит и Дипломни защити - ИНФОРМАТИКА     16.05.2018

Дата за  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  и  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ


КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2017/18 година


На 4 ЮЛИ 2018 г.  за гр. София

 и

На 3 ЮЛИ 2018 г.  - за гр. Кърджали

ще се проведе:


 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа

 за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР


  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа
за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС МАГИСТЪР

 

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до 30.06.2018 г. 

Новини

Предстоящи събития