Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
RPI-bakalavar.pdf