logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
2018 АВГУСТ
1717_B1_2018_08_PRB1.pdf
1717_B1_2018_08_PRB_KSF1.pdf
1717_B1_2018_08_PRB_DES1.pdf
1717_B1_2018_08_PRB_331.pdf

2018 ЮЛИ
1717_B1_2018_07_PRB1.xls
1717_B1_2018_07_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_07_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_07_PRB_331.xls

2018 ЮНИ
1717_B1_2018_06_PRB1.xls
1717_B1_2018_06_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_06_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_06_PRB_331.xls

2018 МАЙ
1717_B1_2018_05_PRB1.xls
1717_B1_2018_05_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_05_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_05_PRB_331.xls

2018 АПРИЛ
1717_B1_2018_04_PRB1.xls
1717_B1_2018_04_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_04_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_04_PRB_331.xls

2018 Март
1717_B1_2018_03_PRB_331.xls
1717_B1_2018_03_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_03_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_03_PRB1.xls

2018 Февруари
1717_B1_2018_02_PRB_33.xls
1717_B1_2018_02_PRB_DES.xls
1717_B1_2018_02_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_02_PRB1.xls

2018 Януари
1717_B1_2018_01_PRB_331.xls
1717_B1_2018_01_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_01_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_01_PRB1.xls

Oтчети за касовото изпълнение за първото тримесечие на 2018г.
Balans 31.03.2018g..pdf
OPR kim 31.03.2018g..pdf
Otchet za KIB 31.03.2018g..pdf
Spravka za poetite angajimenti 31.03.2018g..pdf2014 Януари
1717_B1_2014_01.pdf
1717_IB1_2014_01_33.pdf
1717_IB1_2014_01_KSF.pdf

2014 Февруари
1717_B1_2014_02.pdf
1717_IB1_2014_02_33.pdf
1717_IB1_2014_02_KSF.pdf
1717_IB1_2014_02_DES.pdf

2014 Март
1717_B1_2014_03.pdf
1717_IB1_2014_03_33.pdf
1717_IB1_2014_03_KSF.pdf
1717_IB1_2014_03_DES.pdf

2014 Април
1717_B1_2014_04.pdf
1717_IB1_2014_04_33.pdf
1717_IB1_2014_04_KSF.pdf
1717_IB1_2014_04_DES.pdf

2014 Май
1717_B1_2014_05.pdf
1717_IB1_2014_05_33.pdf
1717_IB1_2014_05_KSF.pdf
1717_IB1_2014_05_DES.pdf

2014 Юни
1717_B1_2014_06.pdf
1717_IB1_2014_06_33.pdf
1717_IB1_2014_06_KSF.pdf
1717_IB1_2014_06_DES.pdf

2014 Юли
1717_B1_2014_07.pdf
1717_IB1_2014_07_33.pdf
1717_IB1_2014_07_KSF.pdf
1717_IB1_2014_07_DES.pdf

2015 Март
Budjet_03.15.pdf
Budjet_nab.03.15.pdf
CEC_KSF 03.2015.pdf
CEC-DEC 03.2015.pdf

2015 Май
Budjet_05.2015.pdf
Budjet 33_05.2015.pdf
CEC-KCF_05.2015.pdf
CEC-DEC_05.2015.pdf

2015 Юни
Budjet 06.2015.pdf
Budjet 33_06.2015.pdf
CEC-KCF_06.2015.pdf
CEC-DEC_06.2015.pdf

2015 Юли
Budjet_07.2015.pdf
Budjet 33_07.2015.pdf
CEC-KCF_07.2015.pdf
CEC-DEC_07.2015.pdf

2015 Август
Budjet 08.2015.pdf
Budjet 33_08.2015.pdf
CEC-KCF 08.2015.pdf
CEC-DEC 08.2015.pdf

2015 Септември
1717_Budjet m.09.2015g.pdf
1717_Chujdi sredstva 33_m.09.15g.pdf
1717_SES_DES_m.09.15g.pdf
1717_SES-KSF_m.09.15g.pdf
1717_SES-DMP_m.09.15g.pdf

2015 Октомври
1717_Budjet m.10.15g.pdf
1717_Chujdi sredstva m.10.15g.pdf
1717_SES-DES m.10.15.pdf
1717_SES-KSF m.10.15g.pdf
1717_SES-DMP m.10.15g.pdf

2015 Ноември
1717_Budjet m.11.15.pdf
1717_Chujdi sredstva 33 m.11.15g.pdf
1717_SES-DES m.11.15g.pdf
1717_SES-KSF m.11.15g.pdf
1717_SES-DMP m.11.15g.pdf

2015 Декемрви
1717_Budjet m.12.15g.pdf
1717_Chujdi sredstva 33 m.12.15.pdf
1717_SES-DES m.12.15.pdf
1717_SES-KSF m.12.15g.pdf
1717_SES-DMP m.12.15g.pdf

2016 Януари
1717_Budjet m.01.16.pdf
1717_Chujdi sredstva 33 m01.16g.pdf
1717_SES-DMP m.01.16g.pdf

2017 Януари
1717_B1_2017_01_PRB_KSF1.pdf
1717_B1_2017_01_PRB1.pdf
1717_B1_2017_01_PRB_DES1.pdf
1717_B1_2017_01_PRB_331.pdf

2017 Февруари
1717_B1_2017_02_PRB_KSF1.pdf
1717_B1_2017_02_PRB1.pdf
1717_B1_2017_02_PRB_DES1.pdf
1717_B1_2017_02_PRB_331.pdf

Oтчети за касовото изпълнение за третото тримесечие на 2017г.
Balans_MGU Sv.Ivan Rilski_30.09.2017.pdf
OKIB_MGU Sv.Ivan Rilski_30.09.2017.pdf
OPR_MGU Sv.Ivan Rilski_30.09.2017.pdf

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter