logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
2019 08
1717_B1_2019_08_PRB_33_MGU1.pdf
1717_B1_2019_08_PRB_DES_MGU1.pdf
1717_B1_2019_08_PRB_MGU1.pdf

2019 07
1717_B1_2019_07_PRB_33_MGU1.pdf
1717_B1_2019_07_PRB_DES_MGU1.pdf
1717_B1_2019_07_PRB_MGU1.pdf

2019 МАЙ
1717_B1_2019_05_PRB_33_MGU1.pdf
1717_B1_2019_05_PRB_DES_MGU1.pdf
1717_B1_2019_05_PRB_KSF_MGU1.pdf
1717_B1_2019_05_PRB_MGU1.pdf

2019 АПРИЛ
1717_B1_2019_01_PRB_33_MGU1.pdf
1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.pdf
1717_B1_2019_04_PRB_KSF_MGU1.pdf
1717_B1_2019_04_PRB_MGU1.pdf

2019 Февруари
Отчет за м.02.2019г. ФПФ Бюджет
Отчет за м.02.2019г. ФПФ 96 СЕС-ДЕС
Отчет за м.02.2019г. ФПФ 33 Чужди средства

2019 Януари
Отчет за м.1.2019г. ФПФ Бюджет
Отчет за м.01.2019г. ФПФ 96 СЕС-ДЕС
Отчет за м.01.2019г. ФПФ 33 Чужди средства

2018 ДЕКЕМВРИ
Отчет за м.12.2018г. ФПФ Бюджет
Отчет за м.12.2018г. ФПФ 33 Чужди средства
Отчет за м.12.2018г. ФПФ 96 СЕС-ДЕС
Отчет за м.12.2018г. ФПФ 98 СЕС - КСФ

Отчет за КИБ към 31.10.2018г

2018 АВГУСТ
1717_B1_2018_08_PRB1.pdf
1717_B1_2018_08_PRB_KSF1.pdf
1717_B1_2018_08_PRB_DES1.pdf
1717_B1_2018_08_PRB_331.pdf

2018 ЮЛИ
1717_B1_2018_07_PRB1.xls
1717_B1_2018_07_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_07_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_07_PRB_331.xls

2018 ЮНИ
1717_B1_2018_06_PRB1.xls
1717_B1_2018_06_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_06_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_06_PRB_331.xls

2018 МАЙ
1717_B1_2018_05_PRB1.xls
1717_B1_2018_05_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_05_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_05_PRB_331.xls

2018 АПРИЛ
1717_B1_2018_04_PRB1.xls
1717_B1_2018_04_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_04_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_04_PRB_331.xls

2018 Март
1717_B1_2018_03_PRB_331.xls
1717_B1_2018_03_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_03_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_03_PRB1.xls

2018 Февруари
1717_B1_2018_02_PRB_33.xls
1717_B1_2018_02_PRB_DES.xls
1717_B1_2018_02_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_02_PRB1.xls

2018 Януари
1717_B1_2018_01_PRB_331.xls
1717_B1_2018_01_PRB_DES1.xls
1717_B1_2018_01_PRB_KSF1.xls
1717_B1_2018_01_PRB1.xls

Oтчети за касовото изпълнение за първото тримесечие на 2018г.
Balans 31.03.2018g..pdf
OPR kim 31.03.2018g..pdf
Otchet za KIB 31.03.2018g..pdf
Spravka za poetite angajimenti 31.03.2018g..pdf

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter