logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"
Баланс 2017г след заверка от СП
ОПР 2017 след заверка от СП
ОКИ на Бюджета 2017г.
Oditen doklad na SP_2017g._MGU Cv.Ivan Rilski.pdf

Баланс на МГУ за 2013 г.
Обяснителна записка към баланса на МГУ за 2013 г.
Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на ГФО за 2013 г. на МГУ
Отчет за касово изпълнение на бюджета на МГУ за 2013 г.
Отчет за касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на МГУ за 2013 г

Баланс на МГУ за 2014 г.
Обяснителна записка към баланса на МГУ за 2014 г.
Одитен доклад за 2014 г. на МГУ

Баланс към 31.12.2015
Обяснителна записка към Баланса за 2015г.
Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета за 2015г.
Одитен доклад 2015г.
Одитно становище 2015г.
ОКИ към 31.12.2015 ФПФ 33 Чужди средства
ОКИ към 31.12.2015 ФПФ 96 СЕС-ДЕС
ОКИ към 31.12.2015 ФПФ 97 СЕС-ДМП
ОКИ към 31.12.2015 ФПФ 98 СЕС-КСФ
ОКИ към 31.12.2015г. ФПФ Бюджет

Баланс към 31.12.2016
Одитно становище 2016г.
OKIB_31.12.2016.pdf
OPR_31.12.2017_zaverka ot SP.pdf

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter