logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Тримесечни отчети 2018г.
Тримесечни отчети 2019г.Тримесечни отчети 2020г.
1717_OPR-31.03.2020-entity1.pdf
1717_Total-Cash-Report-2020.pdf
1717_PROVIZII-31.03.2020-entity1.pdf
1717_BALANCE-31.03.2020-entity1.pdf

BALANCE 30.06.2020.pdf
Provizii_30.06.2020.pdf
OtchetKasovoIzpBiudjet_30.06.2020.pdf
otchet prihodi razhodi 30.06.2020.pdf

Отчет за касовото изп. на Бюджета и см на ЕС-30.09.2020
Справка за провизии_30.09.2020
Баланс _30.09.2020
Отчет за приходи и разходи_30.09.2020

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter