logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Предоставяне на правни услуги и текущо правно обслужване на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1700, „Студентски град”, ул. „Проф. Боян Каменов”

Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-10-31 15:14:30
Договор за обществена поръчка 2014-11-04 13:46:53
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-11-14 21:43:57
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-12-19 15:33:09
Информация за изпълнен догово 2015-02-18 13:32:19
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-24 21:33:58

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter