logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София

Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-10-31 15:16:35
Договор за обществена поръчка 2014-11-04 13:48:17
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-11-14 21:42:43
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-11-14 21:43:02
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-12-11 17:23:12
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-12-19 15:36:35
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-01-12 16:20:48
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-04 17:32:11
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-25 20:25:02
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-01 20:49:30
Информация за изпълнен договор 2015-04-08 17:18:19
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-30 15:08:21
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2015-04-30 15:08:38

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter