logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” - 2013 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-11-14 21:45:28
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2014-11-19 16:15:33
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2014-11-19 16:15:48
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-12-11 17:21:07
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-12-19 15:29:48
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2015-01-21 15:06:33
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2015-01-21 15:06:48
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2015-02-04 17:36:35

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter