logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЛИЗИНГ, НА ТРИ БРОЯ НОВИ, ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ, 8+1 МЕСТА, ЗАВОДСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2012 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-11-14 21:46:34
Договор за обществена поръчка 2014-11-20 12:10:28
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-12-11 17:21:41
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-12-19 15:34:14
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-02-04 17:30:27
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-25 20:26:04
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-04-01 20:48:02
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-04-30 15:10:10
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-05-28 18:10:11
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-06-29 19:08:33
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-07-29 15:41:30
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-08-06 21:01:37
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-09-10 23:18:05
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-10-30 16:13:34
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-12-01 13:28:22
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-12-23 19:44:07
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2016-01-25 15:47:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2016-02-23 15:24:16
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2016-03-24 21:39:18

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter