logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП за поръчки по чл. 14, ал. 5 от ЗОП

Дезинсекция и дератизация на обекти на МГУ "Св. Иван Рилски"


Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорните уредби в студентските общежития и стол на МГУ „Св. Иван Рилски” - 2014 г.


Разработване и внедряване на нова и актуализирана учебна документация


Абонаментно поддържане на цифрова телефонна централа и свързаните към нея телефонни постове


ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЛИЗИНГ, НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН МИКРОБУС - 2013 г.


Периодични доставки на вода, плодови и газирани напитки


Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорните уредби в студентските общежития и стол на МГУ „Св. Иван Рилски”


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter