logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” - 2013 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-11-19 16:14:15
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2014-11-24 12:31:31
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2014-11-24 12:32:42
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 3 2014-11-24 12:32:42
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 4 2014-11-24 12:32:42
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 5 2014-11-24 12:32:42
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 6 2014-11-24 12:32:42
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 7 2014-11-24 12:32:42
Допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2014-11-27 14:45:47
Допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 4 2014-11-27 14:46:11
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-12-11 17:29:04
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-12-19 15:41:00
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция 2 2014-12-19 15:41:52
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция 3 2014-12-19 15:41:52
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция 4 2014-12-19 15:41:52
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция 6 2014-12-19 15:41:52
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-01-12 16:18:50
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция 1 2015-01-13 17:20:40
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция 7 2015-01-13 17:21:07
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция 5 2015-01-13 17:21:37
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-04 17:40:51
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2015-02-04 17:41:22
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-25 20:24:24

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter