logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Публична покана 2014-12-02 16:35:54
Документация за участие в обществена поръчка 2014-12-02 16:36:05
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 12.12.2014 г. 2014-12-16 13:24:07
Договор за обществена поръчкa 2014-12-19 15:43:21
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-02-04 17:42:51
Протокол за извършена услуга 2015-02-18 09:13:26
Протокол за извършена услуга 2015-02-18 09:13:37
Протокол за извършена услуга 2015-02-18 09:13:40
Протокол за извършена услуга 2015-02-18 09:13:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-24 21:33:29
Протокол за извършена услуга 2015-03-10 20:14:30
Протокол за извършена услуга 2015-04-06 22:09:28
Протокол за извършена услуга 2015-04-06 22:09:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-30 15:13:40
Протокол за извършена услуга 2015-05-18 23:53:24
Протокол за извършена услуга 2015-05-18 23:53:32
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-05-28 18:13:33
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-02 11:31:01
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-08-06 21:05:17
Протокол за извършена услуга 2015-09-30 14:01:26
Протокол за извършена услуга 2015-09-30 14:01:39
Протокол за извършена услуга 2015-09-30 14:01:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-30 18:18:16
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-10-30 16:12:36
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-01 13:26:25
Протокол за извършена услуга 2015-12-21 14:12:30
Протокол за извършена услуга 2015-12-21 14:12:39
Протокол за извършена услуга 2015-12-21 14:12:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-21 17:12:53
Протокол за извършена услуга 2016-01-05 20:08:35
Информация за изпълнен договор 2016-01-05 20:10:29

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter