logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Доставка на гориво - газьол за отопление за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Решение за откриване на процедура 2014-12-05 17:20:25
Решение за прекратяване на процедуратa 2015-01-08 12:22:22

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter