logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 "Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна мрежа за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Публична покана 2014-12-10 18:43:46
Документация за участие в обществена поръчка 2014-12-10 18:43:58
Протокол от заседание на комисията, проведено на 22.12.2014 г 2014-12-22 17:33:58
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-02-04 17:48:17
Договор за обществена поръчка 2015-02-04 17:48:35
"Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-03-05 21:03:00
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-01 20:51:21
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-30 15:14:15
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-05-28 18:15:23
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-02 11:27:50
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-30 16:06:22
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-08-06 21:02:26
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-10 23:19:40
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-30 18:17:21
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-10-30 16:14:31
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-01 13:30:30
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-23 19:45:25
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-01-25 15:49:27
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-02-23 15:21:58
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-03-24 21:40:44

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter