logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП1/09.04.2015 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА СГРАДНИЯТ ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПЛОЩИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Публична покана 2015-04-14 14:45:34
Документация за участие в обществена поръчка 2015-04-14 14:45:51
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 24.04.2015 г. 2015-04-29 10:33:22
Договор за обществена поръчка 2015-05-19 21:28:44
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-05-28 17:18:19
Възлагателно писмо 2015-06-08 15:42:42
Възлагателно писмо 2015-06-08 15:42:49
Възлагателно писмо 2015-06-08 15:42:53
Възлагателно писмо 2015-06-17 16:56:06
Възлагателно писмо 2015-07-02 11:25:28
Протокол за извършен ремонт 2015-07-06 17:50:17
Протокол за извършен ремонт 2015-07-06 17:50:21
Протокол за извършен ремонт 2015-07-06 17:50:23
Протокол за извършен ремонт 2015-07-06 17:50:26
Протокол за извършен ремонт 2015-07-06 17:50:28
Протокол за извършен ремонт 2015-07-06 17:50:32
Протокол за извършен ремонт 2015-07-06 17:50:34
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-07 11:31:14
Възлагателно писмо 2015-07-20 22:55:00
Протокол за извършен ремонт 2015-07-30 16:08:22
Протокол за извършен ремонт 2015-07-30 16:08:35
Протокол за извършен ремонт 2015-07-30 16:08:38
Протокол за извършен ремонт 2015-07-30 16:08:41
Протокол за извършен ремонт 2015-07-30 16:08:43
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-31 18:40:56
Възлагателно писмо 2015-08-06 13:37:57
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-08-07 16:30:44
Протокол за извършен ремонт 2015-08-07 16:33:07
Протокол за извършен ремонт 2015-08-07 16:33:21
Протокол за извършен ремонт 2015-08-07 16:33:26
Възлагателно писмо 2015-09-07 12:09:44
Протокол за извършен ремонт 2015-09-10 23:16:11
Протокол за извършен ремонт 2015-09-10 23:16:19
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-14 22:44:44
Протокол за извършен ремонт 2015-09-15 17:28:58
Протокол за извършен ремонт 2015-09-15 17:29:14
Протокол за извършен ремонт 2015-09-15 17:29:18
Протокол за извършен ремонт 2015-09-15 17:29:21
Протокол за извършен ремонт 2015-09-15 17:29:25
Протокол за извършен ремонт 2015-09-15 17:29:28
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-16 11:20:45
Информация за изпълнен договор 2015-09-17 13:37:49
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2015-10-30 16:15:19

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter