logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП4/03.07.2015 г. Доставка на лизинг на един брой нов лазерен 3D скенер за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Решение за откриване на процедурата 2015-07-03 19:49:04
Покана за участие 2015-07-03 19:50:30
Решение за прекратяване на процедурата 2015-07-08 13:45:33
Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 2015-07-09 17:26:41

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter