logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП6/17.09.2015 г. КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОПИРНА ХАРТИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Публична покана 2015-09-17 17:18:51
Документация за участие в обществена поръчка 2015-09-17 17:19:11
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 01.10.2015 г. 2015-10-06 13:09:25
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2015-10-23 17:06:29
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2015-10-23 17:06:43
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 2015-10-23 17:06:55
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-10-30 16:14:55
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-11-30 13:20:04
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-11-30 13:21:00
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-11-30 13:21:11
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-11-30 13:21:27
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-11-30 13:21:30
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-11-30 13:21:33
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-11-30 13:21:37
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-11-30 13:21:40
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-11-30 13:21:53
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-11-30 13:22:32
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-11-30 13:22:34
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-11-30 13:22:36
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособени позиции 1 и 2 2015-12-01 13:33:13
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-12-21 14:10:36
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-12-21 14:10:47
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-12-21 14:10:49
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-12-21 14:11:10
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-12-21 14:11:16
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-12-21 14:11:18
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-12-21 14:11:24
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-12-21 14:11:26
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-12-21 14:13:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-12-21 14:13:55
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2015-12-23 19:46:33
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-01-07 14:10:24
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-01-07 14:10:34
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-01-14 16:02:41
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-01-14 16:03:01
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-01-14 16:03:20
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2016-01-25 15:50:18
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2016-01-27 15:48:36
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2016-01-27 15:48:49
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:08
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:11
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:13
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:16
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:18
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:23
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:26
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:28
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:32
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:36
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-01-27 15:49:40
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-01-27 15:49:48
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-01-27 15:49:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2016-02-19 17:47:27
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2016-02-19 17:47:40
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2016-02-19 17:47:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-02-19 17:48:04
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-02-19 17:48:17
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-02-19 17:48:30
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-02-19 17:48:36
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-02-19 17:48:53
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-02-19 17:48:58
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-02-19 17:49:00
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-02-19 17:49:05
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2016-02-23 15:21:12
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-21 18:10:51
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-21 18:11:01
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-21 18:11:04
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-21 18:11:07
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-21 18:11:10
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособена позиция 3 2016-03-24 21:43:06
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2016-03-28 20:28:51
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2016-03-28 20:29:00
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-03-28 20:29:11
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2016-03-28 20:29:20
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-28 20:29:53
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-28 20:29:55
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2016-03-28 20:29:58

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter