logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП7/24.09.2015 г. Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Решение за откриване на процедурата 2015-09-24 16:00:22
Покана за участие 2015-09-24 16:00:45
Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 2015-09-28 17:53:49
Проект на договор 2015-09-29 13:45:14
Протокол от заседание на комисията, проведено на 12.10.2015 г. 2015-10-13 14:17:04
Доклад на комисията за проведена процедура на договаряне без обявление 2015-10-13 14:17:16
Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка 2015-10-13 14:17:26
Информация за сключен договор 2015-11-02 11:04:50
Договор за обществена поръчка 2015-11-03 12:21:42
Протокол за извършен ремонт 2015-11-19 10:26:31
Протокол за извършен ремонт 2015-11-19 10:26:43
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-11-20 15:18:06
Информация за изпълнен договор 2015-11-23 14:22:04
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2015-12-23 19:47:28

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter