logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП15/29.09.2016 г. Доставка на компютри, периферия и аксесоари и гаранционна поддръжка и сервиз за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София, по три обособени позиции

Информация за обява 2016-09-29 15:14:13
Обява 2016-09-29 15:14:25
Документация за участие 2016-09-29 15:14:35
Образци 2016-09-29 15:14:48
Проект на договора 2016-09-29 15:15:00
Разяснение 2016-10-05 15:00:41
Разяснение 2016-10-07 14:16:53
Протокол 2016-10-13 15:51:23
Протокол № 2 2016-10-27 11:50:46
Доклад 2016-10-27 11:51:24
Съобщение 2016-11-04 15:01:54
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2016-11-22 16:23:06
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2016-11-22 16:23:21
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 2016-11-22 16:23:35

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter