logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП16/11.11.2016 г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – Поделение “Студенентски общежития и столове” по обособени позиции

Решение 2016-11-11 17:22:23
Обява 2016-11-11 17:22:33
Документация за участие 2016-11-11 17:22:44
Образци 2016-11-11 17:22:54
Проект на договора 2016-11-11 17:23:06
Разяснение към участниците 2016-12-12 15:05:22
Протокол 2016-12-21 12:14:19
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-01-04 18:03:09
Протокол 2 2017-01-11 12:41:19
Протокол 3 2017-01-11 12:41:32
Доклад 2017-01-11 12:41:43
Решение 2017-01-11 12:41:57
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2017-02-20 17:27:50
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2017-02-20 17:28:01
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 2017-02-20 17:28:04
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 4 2017-02-20 17:28:09
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 5 2017-02-20 17:28:13
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 6 2017-02-20 17:28:17
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 7 2017-02-20 17:28:20
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 8 2017-02-20 17:28:24
Обявление за възложена поръчка 2017-02-20 17:28:46
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1 2018-02-26 16:39:31
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 2 2018-02-26 16:39:47
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 3 2018-02-26 16:39:53
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 4 2018-02-26 16:39:57
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 5 2018-02-26 16:40:02
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 6 2018-02-26 16:40:06
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 7 2018-02-26 16:40:11
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 8 2018-02-26 16:40:18

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter