logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП17/22.11.2016 г. „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

Решение 2016-11-22 16:09:19
Обявление 2016-11-22 16:09:28
Документация за участие 2016-11-22 16:09:40
Образци 2016-11-22 16:09:50
Проект на договора 2016-11-22 16:10:02
Разяснение към участниците 2016-12-02 16:42:12
Протокол 2016-12-22 16:22:11
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-01-04 18:03:56
Протокол 2 2017-01-16 13:19:08
Протокол 3 2017-01-16 13:19:28
Доклад 2017-01-16 13:19:43
Решение 2017-01-16 13:20:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-02-14 17:33:15
Обявление за възложена поръчка 2017-02-14 17:43:02
Анекс към договор за възлагане на обществена поръчка 2017-10-31 15:47:27
Обявление за изменение 2017-10-31 15:47:42
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-02-26 16:42:31

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter