logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП19/13.02.2017 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ', ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Решение 2017-02-16 11:03:33
Обявление 2017-02-16 11:03:44
Документация 2017-02-16 11:03:53
Образци 2017-02-16 11:04:05
Проект на договор 2017-02-16 11:04:18
Разяснение към участниците 2017-02-23 17:10:52
Протокол 1 2017-03-31 12:55:59
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-04-19 15:49:29
Протокол 2 2017-05-05 15:57:38
Протокол 3 2017-05-05 15:57:49
Доклад 2017-05-05 15:57:58
Решение 2017-05-05 15:58:08
Решение 2017-06-16 15:40:25
Решение 2017-06-30 15:25:44
Обявление за възложена поръчка 2017-07-26 11:19:06

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter