logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО ОБВЪРЗАН ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“

Обява 2017-03-28 17:29:20
Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2017-03-28 17:29:32
Документация за участие 2017-03-28 17:29:46
Образци 2017-03-28 17:30:01
Проект на договор 2017-03-28 17:30:12
Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2017-04-05 15:27:12
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2017-04-05 15:27:27
Протокол 2017-04-13 11:18:46
Доклад 2017-04-13 11:19:22
Решение 2017-04-13 11:19:44
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-06-15 16:14:02

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter