logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП21/18.05.2017 г.„ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“

Решение 2017-05-18 15:42:31
Покана 2017-05-18 15:42:41
Технически изисквания и спецификация 2017-05-18 15:42:53
Образци 2017-05-18 15:43:03
Протокол 2017-06-05 14:26:21
Доклад 2017-06-05 14:26:36
Решение 2017-06-05 14:26:53
Обявление за възложена поръчка 2017-07-20 14:30:55
Договор за обществена поръчка 2017-07-20 14:32:09
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-08-13 19:33:49

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter