logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група.

Решение 2017-07-24 11:39:09
Обявление 2017-07-24 11:39:19
Документация 2017-07-24 11:39:30
Образци 2017-07-24 11:39:39
Проект на договор 2017-07-24 11:39:51
Протокол No 1 2017-08-28 14:39:51
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-09-11 13:56:25
Протокол № 2 2017-09-18 15:48:17
Протокол № 3 2017-09-18 15:48:31
Доклад 2017-09-18 15:48:44
Решение 2017-09-18 15:49:11
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-11-03 13:23:31
Обявление за възложена поръчка 2017-11-03 13:23:44
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-11-16 15:12:14

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter