logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП25/28.07.2017 г.„ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ЗА СГРАДИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МГУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“

Решение 2017-07-28 14:27:46
Договор 2017-08-30 13:39:21
Обявление 2017-08-30 13:39:36
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-09-05 15:23:24

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter