logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП26/17.11.2017 г. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции"

Решение 2017-11-17 14:53:36
Обявление 2017-11-17 14:53:51
Документация 2017-11-17 14:54:03
Образци 2017-11-17 14:54:17
Проект на договор 2017-11-17 14:54:29
Протокол № 1 2017-12-19 18:15:28
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-01-08 16:50:29
Протокол № 2 2018-01-24 18:45:42
Протокол № 3 2018-01-24 18:46:02
Доклад 2018-01-24 18:46:23
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 1 2018-01-24 18:46:55
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 2 2018-01-24 18:47:14
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 3 2018-01-24 18:47:35
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 4 2018-01-24 18:47:58
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 5 2018-01-24 18:48:19
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 6 2018-01-24 18:48:41
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 7 2018-01-24 18:49:05
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 8 2018-01-24 18:49:26
Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 8 2018-02-28 15:05:06
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2018-02-28 15:09:40
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2018-02-28 15:09:54
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 2018-02-28 15:09:58
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 4 2018-02-28 15:10:02
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 5 2018-02-28 15:10:06
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 6 2018-02-28 15:10:12
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 7 2018-02-28 15:10:17
Обявление за възложена поръчка 2018-02-28 15:10:42
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 8 2018-03-21 13:41:05
Обявление за възложена поръчка 2018-03-21 13:41:17
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1 2019-03-06 16:04:54
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 2 2019-03-06 16:05:27
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 3 2019-03-06 16:05:34
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 4 2019-03-06 16:05:41
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 5 2019-03-06 16:05:49
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 6 2019-03-06 16:05:57
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 7 2019-03-06 16:06:18
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 8 2019-03-06 16:06:44
Допълнително споразумение 2019-03-06 16:07:25

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter