logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП27/10.04.2018 г. "Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", гр. София"

Решение 2018-04-10 19:10:05
Покана 2018-04-10 19:10:24
Образци 2018-04-10 19:10:47
Проект на договор 2018-04-10 19:11:08
ЕЕДОП 2018-04-10 19:11:29
Съобщение за провеждане на преговори 2018-04-20 19:41:02
Протокол №1 2018-04-23 19:59:42
Протокол №2 2018-04-23 20:00:00
Протокол №3 2018-04-23 20:00:15
Протокол №4 2018-04-23 20:00:21
Протокол №5 2018-04-23 20:00:25
Доклад 2018-04-23 20:00:51
Решение за определяне на изпълнител 2018-04-23 20:01:06
Договор за възлагане на обществена поръчка 2018-05-22 17:11:45
Обявление за възложена поръчка 2018-05-22 17:12:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-06-03 19:11:17

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter