logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП28/03.05.2018 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА СГРАДНИЯ ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПЛОЩИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Обява 2018-05-03 16:27:45
Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2018-05-03 16:28:01
Документация 2018-05-03 16:28:13
Проект на договор 2018-05-03 16:28:30
Образци 2018-05-03 16:29:59
Протокол 2018-05-29 15:57:26
Договор за възлагане на обществена поръчка 2018-06-15 20:04:37

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter