logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП29/13.06.2018 г.„ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“

Решение 2018-06-13 15:53:45
Покана 2018-06-13 15:54:49
Технически изисквания и спецификация 2018-06-13 15:55:24
Образци 2018-06-13 15:55:41
Протокол №1 2018-06-28 17:56:45
Протокол №2 2018-07-11 18:01:47
Доклад 2018-07-11 18:02:07
Решение 2018-07-11 18:02:29
Обявление за възложена поръчка 2018-07-26 15:34:44
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 2018-09-05 15:16:48

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter