logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП30/15.06.2018 г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от МГУ „Свети Иван Рилски“ на територията на гр. София“.

Решение за откриване на процедура 2018-06-15 20:07:09
Договор за възлагане на обществена поръчка 2018-09-03 15:24:17
Обявление за възложена поръчка 2018-09-03 15:24:33
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 2018-09-05 15:15:40
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-01 14:25:46

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter