logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП31/26.07.2018 г.„ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“

Решение 2018-07-26 15:38:41
Договор за възлагане на обществена поръчка 2018-08-15 15:03:19
Обявление за възложена поръчка 2018-08-15 15:04:50
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-01 14:21:40

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter