logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП32/27.08.2018 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ', ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Решение за откриване на процедура 2018-08-29 17:06:08
Обявление 2018-08-29 17:06:52
Документация 2018-08-29 17:07:05
Образци 2018-08-29 17:07:19
Проект на договор 2018-08-29 17:07:34
ЕЕДОП 2018-08-29 17:07:48
Протокол № 1 2018-10-03 17:29:50
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-10-12 16:20:14
Решение 2018-10-17 17:01:48
Протокол № 2 2018-10-17 17:02:25
Протокол № 3 2018-10-17 17:02:45
Доклад 2018-10-17 17:03:15
Договор за възлагане на обществена поръчка 2018-11-20 15:20:49
Обявление за възложена поръчка 2018-11-20 15:21:05
Допълнително споразумение 2019-02-11 11:19:55
Обявление за изменение 2019-02-11 11:20:10
Допълнително споразумение 2 2019-04-04 21:32:31
Обявление за изменение 2019-04-04 21:32:57
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-11-08 18:50:54

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter