logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП33/12.09.2018 г. „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Решение за откриване на процедура 2018-09-12 15:26:36
Обявление 2018-09-12 15:26:48
Документация 2018-09-12 15:27:14
Образци 2018-09-12 15:27:48
Проект на договор 2018-09-12 15:28:01
ЕЕДОП 2018-09-12 15:28:23
Разяснение към участниците 2018-10-04 18:40:27
Протокол № 1 2018-10-25 18:28:43
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-11-27 20:40:25
Протокол № 2 2018-12-21 19:24:48
Протокол № 3 2018-12-21 19:25:10
Доклад 2018-12-21 19:25:32
Решение 2018-12-21 19:26:02
Обявление за възложена поръчка 2019-01-16 21:21:56

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter