logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП34/16.11.2018 г. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции"

Решение за откриване на процедура 2018-11-16 14:26:35
Обявление 2018-11-16 14:27:26
Документация 2018-11-16 14:27:40
Образци 2018-11-16 14:27:56
Проект на договор 2018-11-16 14:28:18
ЕЕДОП 2018-11-16 14:28:30
Разяснение към участниците 2018-11-19 18:25:08
Приложение към разяснение 2018-11-19 18:25:23
Разяснение към участниците 2018-11-26 15:10:12
Протокол №1 2018-12-17 16:25:45
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-01-04 16:01:43
Протокол № 2 2019-01-16 21:17:31
Протокол № 3 2019-01-16 21:17:49
Доклад 2019-01-16 21:19:02
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 1 2019-01-16 21:19:25
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 2 2019-01-16 21:19:56
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 3 2019-01-16 21:20:01
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 4 2019-01-16 21:20:06
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 5 2019-01-16 21:20:14
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 6 2019-01-16 21:20:19
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 7 2019-01-16 21:20:23
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 8 2019-01-16 21:20:27
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2019-03-06 19:08:57
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2019-03-06 19:09:07
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 2019-03-06 19:09:12
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 4 2019-03-06 19:09:33
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 5 2019-03-06 19:09:38
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 6 2019-03-06 19:09:43
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 7 2019-03-06 19:09:48
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 8 2019-03-06 19:09:53
Обявление за възложена поръчка 2019-03-06 19:10:33
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1 2020-03-11 16:51:46
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 2 2020-03-11 16:51:59
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 3 2020-03-11 16:52:10
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 4 2020-03-11 16:52:32
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 5 2020-03-11 16:52:41
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 6 2020-03-11 16:52:54
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 7 2020-03-11 16:53:05
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 8 2020-03-11 16:53:15

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter