logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП35/21.02.2019 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ', ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Решение за откриване на процедура 2019-02-25 19:09:57
Обявление 2019-02-25 19:11:05
Документация 2019-02-25 19:11:31
Образци 2019-02-25 19:11:58
Проект на договор 2019-02-25 19:12:37
ЕЕДОП 2019-02-25 19:13:10

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter