logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП35/21.02.2019 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ', ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Решение за откриване на процедура 2019-02-25 19:09:57
Обявление 2019-02-25 19:11:05
Документация 2019-02-25 19:11:31
Образци 2019-02-25 19:11:58
Проект на договор 2019-02-25 19:12:37
ЕЕДОП 2019-02-25 19:13:10
Протокол № 1 2019-04-11 21:35:20
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-04-22 18:34:19
Протокол №2 2019-04-25 22:00:42
Протокол №3 2019-04-25 22:00:55
Доклад 2019-04-25 22:01:07
Решение за определяне на изпълнител 2019-04-25 22:01:27
Решение 2019-06-07 17:17:12
Решение 2019-06-25 19:24:55
Обявление за прекратяване на поръчка 2019-07-11 20:20:30

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter