logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП36/10.04.2019 г. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ

Решение 2019-04-10 18:33:40
Покана 2019-04-10 18:33:54
Образци 2019-04-10 18:34:07
Проект на договор 2019-04-10 18:34:22
ЕЕДОП 2019-04-10 18:34:34
Съобщение за провеждане на преговори 2019-04-22 13:59:39
Протокол №1 2019-04-25 22:04:57
Протокол №2 2019-04-25 22:05:14
Протокол №3 2019-04-25 22:05:19
Протокол №4 2019-04-25 22:05:23
Протокол №5 2019-04-25 22:05:27
Доклад 2019-04-25 22:06:30
Решение за определяне на изпълнител 2019-04-25 22:06:44
Договор за възлагане на обществена поръчка 2019-06-03 19:12:48
Обявление за възложена поръчка 2019-06-03 19:13:06
Анекс към Договор 2020-07-27 10:35:44
Анекс № 2 към Договор 2020-07-27 10:39:59

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter