logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП37/19.07.2019 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Решение за откриване на процедура 2019-07-22 14:42:10
Обявление 2019-07-22 14:42:21
Документация за участие 2019-07-23 18:41:43
Образци 2019-07-23 18:42:51
Проект на договор 2019-07-23 18:37:40
ЕЕДОП 2019-07-23 18:46:42
Протокол № 1 2019-08-28 18:27:13
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-09-09 19:07:57
Протокол № 2 2019-09-13 12:34:10
Протокол № 3 2019-09-13 12:34:26
Доклад 2019-09-13 12:34:37
Решение 2019-09-13 12:34:53
Обявление за възложена поръчка 2019-11-08 18:55:19
Договор за възлагане на обществена поръчка 2019-11-08 18:55:43

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter