logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП38/25.07.2019 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Решение за откриване на процедура 2019-07-25 17:17:10
Обявление 2019-07-25 17:17:24
Документация 2019-07-25 17:17:43
Приложение No.1 2019-07-25 17:17:57
Приложение No.2 2019-07-25 17:18:10
Образци 2019-07-25 17:18:23
Проект на договор 2019-07-25 17:18:38
ЕЕДОП 2019-07-25 17:18:49

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter