logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП38/25.07.2019 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Решение за откриване на процедура 2019-07-25 17:17:10
Обявление 2019-07-25 17:17:24
Документация 2019-07-25 17:17:43
Приложение No.1 2019-07-25 17:17:57
Приложение No.2 2019-07-25 17:18:10
Образци 2019-07-25 17:18:23
Проект на договор 2019-07-25 17:18:38
ЕЕДОП 2019-07-25 17:18:49
Протокол № 1 2019-08-30 19:09:56
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-09-13 20:22:39
Протокол № 2 2019-09-26 18:28:35
Протокол № 3 2019-09-26 18:29:00
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 2019-09-26 18:29:12
Решение 2019-09-26 18:29:23
Обявление за възложена поръчка 2019-11-08 18:57:12
Договор за възлагане на обществена поръчка 2019-11-08 18:57:32
Обявление за приключване на договор 2020-11-03 08:54:44

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter