logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП39/21.10.2019 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ПОДЕЛЕНИЕ „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ“

Решение за откриване на процедура 2019-10-21 19:04:50
Обявление 2019-10-21 19:05:04
Документация 2019-10-21 19:05:19
Техническа спецификация – Приложение № 1-1 до 1-8 2019-10-21 19:05:43
Oбразци 2019-10-21 19:06:27
Проект на договор 2019-10-21 19:06:42
ЕЕДОП 2019-10-21 19:06:53
Протокол № 1 2019-12-03 20:42:05
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-01-13 21:05:20
Протокол № 2 2020-01-29 17:36:39
Протокол № 3 2020-01-29 17:36:57
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 2020-01-29 17:42:16
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 1 2020-01-29 17:43:40
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 2 2020-01-29 17:43:58
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 3 2020-01-29 17:44:07
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 4 2020-01-29 17:44:24
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 5 2020-01-29 17:44:33
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 6 2020-01-29 17:44:52
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 7 2020-01-29 17:45:10
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 8 2020-01-29 17:45:26
Обявление за възложена поръчка 2020-03-11 15:53:17
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2020-03-11 15:58:50
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2020-03-11 15:59:11
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 2020-03-11 15:59:25
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 4 2020-03-11 15:59:39
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 5 2020-03-11 16:00:03
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 6 2020-03-11 16:00:16
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 7 2020-03-11 16:00:29
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 8 2020-03-11 16:00:44
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 39 2020-07-03 12:50:52
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 40 2020-07-03 12:51:16
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 41 2020-07-03 12:51:34
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 42 2020-07-03 12:51:40
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 43 2020-07-03 12:51:45
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 44 2020-07-03 12:52:01
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 45 2020-07-03 12:52:05
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП39IX - 46 2020-07-03 12:52:12
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2020-08-11 13:36:38
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2020-08-11 13:37:11
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 3 2020-08-11 13:37:28
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 4 2020-08-11 13:37:42
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 5 2020-08-11 13:37:55
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 6 2020-08-11 13:38:10
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 7 2020-08-11 13:38:27
Споразумение към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 8 2020-08-11 13:38:40

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter