logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Публична покана
Документация за участие в обществена поръчка
Обява за датата и часа на отваряне на офертите на участниците в обществената поръчка 2014-09-30 16:32:55
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 02.10.2014 г. 2014-10-03 16:43:41
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2014-10-17 15:30:34
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2014-10-20 17:07:46
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 3 2014-10-20 17:08:05
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2014-10-22 15:33:05
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-10-22 15:33:34
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-10-22 15:33:44
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-10-22 15:33:48
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2014-10-28 13:52:35
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2014-10-29 17:12:48
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2014-11-06 22:02:18
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2014-11-10 10:35:42
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2014-11-10 10:35:58
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-10 15:21:21
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-10 15:21:40
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2014-11-14 21:39:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2014-11-19 19:14:41
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-20 12:08:14
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-20 12:08:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-20 12:08:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-20 12:08:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-20 12:08:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2014-11-20 12:08:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2014-11-21 14:18:38
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособена позиция 1 2014-12-19 15:38:25
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособена позиция 3 2014-12-19 15:38:25
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-12 14:00:50
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-12 14:01:07
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-01-12 16:12:50
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-01-12 16:13:15
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-01-12 16:13:15
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-01-12 16:13:15
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-01-12 16:13:15
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособена позиция 2 2015-01-12 16:23:47
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособена позиция 3 2015-01-12 16:23:47
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-14 18:04:12
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-01-14 18:04:28
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-19 10:50:50
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-19 10:51:02
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-19 10:51:06
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-19 10:51:13
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-01-22 16:29:24
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-02-04 14:43:12
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособена позиция 3 2015-02-04 17:29:25
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:09
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:21
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:24
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:28
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:31
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:34
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:37
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:39
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-02-06 12:24:46
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-02-06 12:25:48
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-02-18 13:33:49
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-02-18 13:34:03
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-02-18 13:34:06
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-25 20:25:36
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-05 21:04:37
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-05 21:04:56
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-05 21:05:14
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-03-05 21:05:26
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-03-10 20:12:53
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-03-10 20:13:02
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-03-10 20:13:04
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-03-10 20:13:07
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-03-25 10:57:18
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-03-25 10:57:27
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-03-25 10:57:31
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-03-31 20:26:54
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-03-31 20:27:10
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:27:56
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:01
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:03
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:06
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:08
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:11
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:14
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:17
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-03-31 20:28:19
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2015-04-01 20:48:46
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:13
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:23
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:25
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:28
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:30
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:33
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:38
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:43
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-04-06 22:11:46
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2015-04-30 15:11:00
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-05-04 19:40:22
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-05-04 19:40:24
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-05-04 19:40:28
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-05-18 23:52:26
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-05-18 23:52:36
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-05-18 23:52:39
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-05-18 23:52:43
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-05-18 23:52:45
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2015-05-29 09:33:23
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-06-02 12:37:49
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-06-02 12:38:00
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-06-02 12:38:12
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-06-02 12:38:23
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-05 21:24:22
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-05 21:24:33
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-05 21:24:36
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-05 21:24:40
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-05 21:24:42
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-05 21:24:46
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:05
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:13
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:15
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:17
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:20
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:22
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:24
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:29
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:31
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-08 15:40:35
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-06-17 16:56:52
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 2 и 3 2015-07-02 11:32:03
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-07-06 17:48:22
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-07-06 17:48:33
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-07-06 17:48:42
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-07-06 17:48:48
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-07-06 17:48:50
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-07-06 17:48:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:44:32
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:45:35
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:47:15
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:47:19
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:47:29
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:48:09
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:49:01
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:49:11
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:49:37
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:49:57
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:50:51
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-07-08 19:54:52
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2015-07-30 16:07:10
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-08-03 23:33:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-08-03 23:34:25
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-08-03 23:34:46
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-08-03 23:34:54
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-08-03 23:35:03
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-08-04 12:47:03
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-08-04 12:47:32
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-08-04 12:47:38
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-08-04 12:47:44
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-08-04 12:47:49
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-08-04 12:47:53
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2015-08-06 21:03:16
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-07 12:12:20
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-09-08 10:19:30
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 2 и 3 2015-09-10 23:20:27
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:05:45
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:05:56
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:06:01
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:06:05
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:06:11
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:06:15
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:06:19
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-09-30 14:06:25
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:06:46
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:06:50
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:06:53
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:06:57
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:07:03
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:07:08
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:07:11
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-09-30 14:07:15
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 1, 2 и 3 2015-09-30 18:18:52
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:31:48
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:31:59
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:32:01
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:32:05
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:32:07
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:32:10
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:32:13
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-19 11:32:15
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 1 2015-10-20 15:39:49
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 2 2015-10-20 15:40:03
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-20 15:40:17
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-20 15:40:21
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-20 15:40:24
Протокол за извършена доставка по обособена позиция 3 2015-10-20 15:40:26
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособени позиции 1 и 2 2015-10-30 16:09:52
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 1 2015-11-03 12:23:12
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 2 2015-11-03 12:23:25
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 3 2015-11-23 14:21:26
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП за обособена позиция 3 2015-12-01 13:32:12
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.16 от ЗОП 2015-12-01 13:33:59

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter