logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

  ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

Поддъръжка на цифрова телефонна централа 2020-01-31 20:25:41
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2020-02-03 16:49:26
Комплексна доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2020-03-04 18:07:47
Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2020-03-04 18:08:01
Комплексна доставка по периодични заявки на консумативи за офис техника за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2020-03-04 18:08:18
Договор за абонаментно правно обслужване 2020-04-27 15:14:58
Извършване на услуги по дезинсекция против вредни битови инсекти в затворени помещения и дератизация против вредни гризачи в затворени помещения в Поделение „Студентски общежития и стол“ на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София, Студен 2020-08-28 08:42:17

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter