logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

  ОП40/15.04.2020 г. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ

Решение за откриване на процедура 2020-04-15 17:08:33
Покана 2020-04-15 17:09:53
ЕЕДОП 2020-04-15 17:10:07
Проект на договор 2020-04-15 17:10:23
Образци 2020-04-15 17:09:54
Решение 2020-04-27 20:12:15
Обявление за възложена поръчка 2020-04-27 20:12:37

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter